La nostra Organització

Capitalisme Conscient s’organitza en base a principis sociocràtics. En aquesta pàgina pots conèixer els cercles que ens conformen i algunes de les persones que dediquen temps a fer créixer l’organització. Pots consultar el reglament intern de governança aquí.

Cercle Patronat

El patronat és l’òrgan de decisió de la fundació. Està compost per 10 membres que es renoven cada dos anys i se centren en 4 àrees de responsabilitat:

  • Estratègia (liderada per Giuseppe Cavallo)
  • Fundraising i finances (liderada per Andrea Ambrosini)
  • Persones, cultura i organització (liderada per Sebastian Ross)
  • Relacions institucionals (liderada per Joan Mora)

Pots consultar els nostres estatuts com a fundació aquí.

Sebastian Ross

Sebastian Ross

Co-Coordinador

Joan Mora

Joan Mora

Co-Coordinador

Andrea Ambrosini

Andrea Ambrosini

Juan Carlos Ángeles

Juan Carlos Ángeles

Alexander Boehmcker

Alexander Boehmcker

Giuseppe Cavallo

Giuseppe Cavallo

Ven. Lama Ngawang Dorje Dondrub

Ven. Lama Ngawang Dorje Dondrub

Sonia Fernández-Vidal

Sonia Fernández-Vidal

Lluís Guerra

Lluís Guerra

Frank Trittel

Frank Trittel

Cercle General

És l’òrgan coordinador de la fundació. Està format per representants i enllaços de cadascun dels cercles de treball.

Joan Mora Bosch

Joan Mora Bosch

Coordinador del Cercle General

Alfonso Roig

Alfonso Roig

Coordinador del CTOC

Jesús García

Jesús García

Coordinador del Cercle Territorial

Lluís Guerra

Lluís Guerra

Coordinador del Cercle Suport

Ven. Lama Ngawang Dorje Dondrub

Ven. Lama Ngawang Dorje Dondrub

Chief Happiness Officer

Cercle Community

Aquest cercle s’ocupa dels socis i sòcies de la fundació, i de les activitats que els afecten.

Cercle Esdeveniments & Comunicació

És l’àrea responsable de coordinar activitats, conferències i de notificar a la comunitat qualsevol informació del seu interès.

Cercle Sectorial

S’encarrega de traslladar la teoria de Capitalisme Conscient a la pràctica de diferents sectors d’activitat.

Cercle de Transformació Organitzacional Conscient (CTOC)

Aquest cercle està conformat per consultors i consultores implicats en el moviment de Capitalisme Conscient, que destinen part del seu temps a treballar conjuntament per ajudar a empreses i organitzacions de tot tipus a ser més conscients. Conté un subcercle:

  • Cercle acadèmic: responsable de la col·laboració amb universitats i escoles de negocis per traslladar els ensenyaments de Capitalisme Conscient als i les líders del futur.
Alfonso Roig

Alfonso Roig

Coordinador del CTOC

Cercle Territorial

Aquest cercle s’encarrega d’activar i orientar els diferents hubs de Capitalisme Conscient. La fundació va sorgir a Barcelona, però comptem amb forta presència a Madrid i s’estan desenvolupant grups de socis i sòcies a València, Euskadi i Andalusia.

Jesús García

Jesús García

Coordinador del Cercle Territorial

Cercle Suport

És l’àrea que s’encarrega de dur a terme tasques administratives imprescindibles perquè la fundació pugui seguir activa.

Lluís Guerra

Lluís Guerra

Coordinador del Cercle Suport