El mitjà per
a un bon fi

T’imagines què passaria si al Capitalisme li in