Declaració d’Intencions del Soci

Com a soci del capítol espanyol de Capitalisme Conscient, em comprometo a donar suport a les empreses i organitzacions en què intervinc a:

  1. Perseguir un propòsit elevat, més enllà del benefici econòmic, que serveix, alinea i integra a tots els grups d’interès ( “stakeholders” en anglès).
  2. Identificar i acceptar les interdependències entre els seus grups d’interès i implementar estratègies a llarg termini que fomentin sinergies i creïn beneficis comuns entre ells.
  3. Desenvolupar líders responsables i compromesos amb el propòsit elevat d’aquestes organitzacions i disposats a servir a tots els grups d’interès de l’empresa.
  4. Crear una cultura empresarial ètica basada en la confiança, l’autenticitat, la creativitat i l’orientació a persones perquè el seu treball sigui una font de creixement, realització personal i que contribueixi a la seva felicitat.
  5. Ajudar a les empreses a ser sostenibles i generar riquesa social, intel·lectual, emocional, espiritual, cultural, ecològica i financera per a tots els grups d’interès.