AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT (en endavant, El Responsable) com a entitats responsables de l’espai web, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) informa els usuaris de les dades identificatives de l’propietari del Web:

 

FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT

Domini: www.capitalismoconsciente.es
Direcció: C / Comte d’Urgell, 240, 3D, 08036 Barcelona
Correu electrònic: comunicacion@capitalismoconsciente.es
CIF / NIF: G66790155

 

EL RESPONSABLE insta a tot usuari que pretengui la navegació per aquesta web, a llegir l’Avís Legal i els termes d’ús que a continuació s’exposen.

El fet de navegar per aquest lloc web, implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari.

En primer lloc, cal assenyalar el fet que la informació que trobarà a la web, està redactada en espanyol.

 

FINALITAT

A través d’aquesta pàgina web, FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT pretén informar-te de les nostres activitats i campanyes, així com donar-te a conèixer la possibilitat de participar-hi com a soci, col·laborador, participant en esdeveniments, fer donatius, etc. També pots conèixer més sobre nosaltres, la nostra missió i els nostres valors.

La nostra Fundació és una organització sense ànim de lucre dedicada a la difusió de valors humans en l’àmbit empresarial i la creació d’una comunitat de líders conscients compromesos amb aquests valors per crear un entorn millor

 

CONTINGUT

Pel que fa a el contingut, la pàgina web, pretén donar a conèixer als usuaris d’Internet la fundació titular d’EL RESPONSABLE, així com els serveis i activitats que aquesta posa a disposició dels usuaris. Així mateix, disposa de formularis en els quals es recullen dades de caràcter personal, imprescindibles per poder atendre les peticions prèvies dels usuaris.

 

MODIFICACIONS

El titular del web es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús. Per això, l’usuari que visita la pàgina web haurà de llegir-les i acceptar-les en cada visita que realitzi.

 

RESPONSABILITATS

EL RESPONSABLE no es responsabilitza de la qualitat de navegació ni de la velocitat d’accés. Tot usuari que accedeixi a aquesta pàgina es compromet a fer-ho d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, quant a l’accés i la navegació.

 

PROHIBICIONS

Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar la pàgina en si o a tercers. La navegació realitzada per l’usuari, estarà sota la responsabilitat d’el propi usuari. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i transmissió de qualsevol tipus de material amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiu i / o que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

 

PROCEDIMENT D’ACCÉS A LES DIFERENTS ZONES DE LA PÀGINA

Per accedir als apartats que componen la web, no cal registrar-se com usuari de la web, de manera que és d’accés lliure. En els apartats on hi ha FORMULARIS DE CONTACTE, es rebran, prèvia acceptació de l’usuari, les dades de caràcter personal imprescindibles per poder establir aquesta comunicació i poder atendre la petició de l’usuari. Aquests són protegides d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el RGPD 2016/679.

 

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT. En qualsevol cas, FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a el tractament de les seves dades de caràcter personal. FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

DONACIONS A TRAVÉS D’AQUESTA PÀGINA WEB

A través d’aquesta pàgina web podràs realitzar donacions a FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT fent aportacions puntuals: en les quals feu donació una única quantitat o fer aportacions regulars, que podràs abonar mitjançant diferents formes de pagament posant-te en contacte amb nosaltres.

 

DEDUCCIONS FISCALS APLICABLES ALS TEUS DONACIONS.

Com donant de FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT tens dret a deduir-te les teves donacions en la declaració de la renda. Amb la Reforma Fiscal de l’any 2015, es van incrementar els tipus de deduccions aplicables per a les donacions realitzades, ja que estem acollits a el règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la present pàgina web, així com els noms comercials, marques o logotips inserits en la mateixa, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars. L’accés a la pàgina web no implica en cap cas la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns objecte de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització d’eL RESPONSABLE el contingut de la present website podrà ser descarregat a la terminal de l’usuari únicament per a ús personal o comercial i estarà subjecta als principis de bona fe ia les lleis vigents.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El propietari del web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 

El propietari podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació i es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar cap tipus de publicitat enganyosa.

A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en les diverses seccions que la componen. El propietari de la web, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

El propietari es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris d’aquesta web sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre l’usuari i la web, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies de la fundació.

 

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions d’ús d’aquest web i totes les situacions que puguin derivar de la mateixa, es regiran per la legislació espanyola. Davant de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o utilització d’aquest website, l’usuari fa renúncia expressa del seu propi fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web, seran incloses posteriorment en un fitxer automatitzat, Usuaris web, titularitat d’EL RESPONSABLE, i seran tractades en tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679. Les finalitats de l’ús de les dades contingudes en aquest fitxer, marcades en cada apartat del web de forma explícita, poden ser les següents: possibilitat de comunicació, mitjançant correu electrònic com a resposta a preguntes realitzades per l’usuari, comentaris o sol·licitud d’informació de interès, procediments de compra de producte, d’activitat o lloguer i fer possible aquest procediment segons marca la normativa vigent. Vostè podrà exercir qualsevol dels drets legals: accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat dirigint-se per carta certificada o qualsevol altre mitjà que acrediti la identitat de l’emissor, i que deixi constància de la seva recepció a eL RESPONSABLE, adjuntant còpia del DNI.

Els presents termes han estat actualitzats a març de 2019.